Almanya Vize Reddi

Değerli ziyaretçilerimiz Almanya vize reddi sayfamıza hoşgeldiniz.

Almanya vize başvuru işlemlerinde vize onayının verilmesi ya da vize başvurusunun reddedilmesi kararları sadece vize başvurusunun gerçekleştirildiği bölgenin yetkili Almanya Konsolosluğu tarafından verilmektedir. Almanya vize reddi kararı vize değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından bir red mektubu ile başvuru sahibine iletilecektir. Vize başvurularında evrakların eksiksiz sunulması vize alınmasını garanti altına almamaktadır. Evraklarınız tamam olsa bile vize başvurusunuz reddedilebilir. Red durumunda itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Almanya vize işlemleri gerçekleştirilirken seyahat amacı paralelinde ve mesleki duruma uygun evrakların sunulması başarılı bir başvuru sürecinin ilk adımıdır. Sunulacak olan evraklar seyahat amacını net bir şekilde belirtmeli, inandırıcı bulunmalı ve güçlü bir veri sunmalıdır. Sadece evrakların verilmesi vize başvurusunda yeterli değildir. Örneğin, başvuru dosyasında yer alan İngilizce vize talep dilekçeleri vize kararını etkilemede son derece önemli bir etkiye sahiptir. Vize talep dilekçeleri seyahatin amacı, tarihleri, finansal yeterlilik iddialarına dair bilgiler içermelidir. Vize talep dilekçelerinde beyan edilen seyahat tarihlerinin desteklendiği otel ve uçak rezervasyonları belgeleri, seyahat amacını gösterir belgeler, seyahat masraflarının karşılanabileceğini gösteren banka hesap dökümlerinin sunumunda tüm ayrıntılarına dikkat edilmelidir.

En sık karşılaşılan vize red sebepleri arasında sunulan belgelerin seyahat amacını yeterince desteklemiyor olması ve sunulan evrakların inandırıcı bulunmaması yer almaktadır. Vize başvurularında unutulmaması gereken konu, vizenin ilgili ülkenin göç politikasını yansıtıyor olduğudur. Bu nedenle vize başvuru süreci deneyim isteyen bir süreçtir. Profesyonel vize danışmanlık desteği alarak basit hatalar sebebiyle yaşanan vize redlerinin önüne geçilmiş olur.

Almanya Vize Reddi 2022

Vize başvurusu gerçekleştirirken Konsolosluğun vize değerlendirme kriterlerinin ne olduğu göz önüne alınarak dosya hazırlanması gerekmektedir. Schengen vize başvurusunun reddedilmesinin sebepleri Konsolosluk tarafından belirlenmektedir. Konsolosluğun bir dosyayı hangi kriter çerçevesinde değerlendireceği, vize onayının alıp alınamayacağı gibi durumlar önceden belli ölçülerde tahmin edilebilmektedir. Bu sebeple vize danışmanlık hizmetimizde uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgimizle vize red sebeplerine tamamıyla hakimiz ve vize başvuru dosyalarının hangi yönlerinin zayıf olduğunu görerek, başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi için yapmanız gerekenleri size bildiriyoruz.

Almanya vize reddi 2021 yılında da diğer yıllardakine benzer bir biçimde belirli kriterler ölçüsünde değerlendirmeye alınır. Kriterlerin en önemlileri arasında tüm evrakların birbiriyle tutarlı bilgilere sahip olması, birbirini destekliyor olması ve birbiriyle eşleşmesi gelmektedir. Örneğin, başvuru sahibi Almanya’daki bir yakınını ziyarete gidecekse ve yakını tarafından Almanya’daki belediyeden onaylı bir davetiye sunmadıysa, seyahat amacını destekleyen belgelerde tutarsızlık ve eksiklik olacağı için başvuru reddedilebilir.

Almanya Vizesi Red Sebepleri

Almanya Schengen vizesinde en sık karşılaşılan red sebepleri aşağıdaki gibidir;

  1. Başvuru dosyasına konulan seyahat belgelerinin eksik olması ya da sunulan evrakların konsolosluk tarafından inandırıcı kabul edilmemesi; En çok karşılaşılan red sebebidir. Bu sebeple vize reddi yaşadıysanız, başvuru dosyasına koyduğunuz evraklar seyahat amacınıza uygun bulunmamış ya da hazırlanmış olan evraklar konsolosluk tarafından inandırıcı kabul edilmemiş demektir. Yani evraklarda eksikli olabileceği gibi evraklardaki bilgilerde uyumsuzluklar bulunuyor olabilir.
  2. Yeterli finansal kanıt olmaması; Genel itibariyle başvuru sahibinin Almanya vize işlemleri esnasında, seyahati boyunca ve ülkesine dönüşünü sağlayacak yeterli miktar maddi kanıtın, banka hesabında belirli bir paranın varlığının sunulmaması durumlarında meydana çıkan red sebebidir. Son 3 aylık döneme ait banka hesap dökümünde düzenli hareketin bulunmaması, düşük limitlerde banka hesabının sunumu, rezervasyon gerçekleştirilen uçağın ve otelin fiyatlarının banka hesabında bulunana paradan fazla olması benzeri nedenler bu sonucun alınmasına sebep olabilir.
  3. Başvuru sahibinin ülkesine döneceği inancının oluşmaması; Bu nedenle vize reddi alındıysa, başvuru sahibi ülkedeki sıkı bağlarını yeterince ispatlayamamıştır. Çalışmaktaysa iş bağlantılarını, eğer çalışmıyorsa aile bağlarını ya da ülkesiyle olan vazgeçilmez bağlarını ispatlamamış demektir. Almanya vizesi redleri arasında en çok karşılaşılanlardan bir tanesi de bu maddedir.
  4. Seyahat sağlık sigortasının uygun olmaması; Seyahat sağlık sigortasının mutlaka 30 bin Euro teminatlı olması, seyahat tarihlerini kapsaması ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli olması gerekmektedir. Teminat tutarı düşük, seyahat tarihlerini kapsamayan ya da sadece Almanya’da geçerliliği olan bir seyahat sağlık sigortası vize reddi almanıza sebebiyet verecektir.
  5. Diğer red sebepleri; Başvuru yapacak olan kişinin herhangi bir Schgengen bölgesi ülkesine giriş yasağının olması, üye devletlere giriş yapmasının tehlikeli bulunması benzeri sebepler daha az karşılaşılan red sebepleri olmakla beraber, görülebilmektedir. Bu sebeplerle red almış olmak son derece tehlikelidir ve sonraki vize başvurularını direkt olarak etkileyecek kararlar arasında yer alacaktır.

Vize Reddine İtiraz Süreci

Vize reddi almış olmak yeniden vize başvurusu gerçekleştirmeye engel teşkil etmemektedir. Aynı zamanda red ile sonuçlanmış olan bir karara itiraz etme hakkı da bulunmaktadır. Vize reddi itirazı, red kararını veren konsolosluğa itiraz dilekçesi yazılarak gerçekleştirilir. Almanya konsolosluğuna sunulacak olan vize reddi itiraz dilekçesinin belirli bir formatı bulunmamaktadır. Dilekçede itiraz sebebinin açık ve net bir biçimde belirtilmesi gereklidir ve başvuru dosyasında redde sebep olan unsurların ortadan kalktığına dair ek belge sunumu yapılabilir. Örneğin, seyahat sigortasının uygun olmaması sebebiyle bir red aldıysanız, seyahat tarihlerinize ve konsolosluğun belirttiği diğer şartlara uygun bir seyahat sağlık sigortası yaptırarak itiraz dilekçenizde bu durumu belirtip, yeni seyahat sağlık sigorta evraklarınızı ekinde sunabilirsiniz. Vize reddinin çıktığı tarihten itibaren en geç 1 ay süresi içerisinde itiraz dilekçesinin konsolosluğa teslim edilmiş olması gerekmektedir. Kargoda yaşanabilecek gecikmeler geçerli mazeret olarak kabul görmemektedir.

Vize Reddi Hallerinde Yeniden Başvuru Yapılabilir Mi?

Bir vize reddi alınmasından sonra yeniden Almanya vize başvurusu yapılabilir. Ancak yeniden başvuru gerçekleştirilirken bir önceki red kararının olması başvuru dosyasına kötü bir referans olacaktır. Bu nedenle red kararından sonra yeniden başvuru gerçekleştiriliyorsa, güçlü bir dosya hazırlanmalıdır. Esasında istenen elbette hiçbir zaman vize reddi almamış olmaktır. İlk vize başvuruları bu sebeple son derece önemlidir. Vize reddi sonrası hazırlanacak olan dosyaya koyulan vize talep dilekçesinde durum açıklanabilir. Önceki vize red sebeplerinin ortadan kalmış olduğu belirtilebilir ve red sebebinin ortadan kalktığından emin olunarak yeni dosya hazırlanır. Red almış bir dosya konsolosluğun gözüyle ve konsolosluğun değerlendirme kriterleri düşünülerek hazırlanmalıdır. Vizenizin red alması durumunda profesyonel bir yardım almanız yerinde olacaktır. Yeni vize başvurusu için ofislerimizden danışmanlık alabilirsiniz. Önceki vizenizin red aldığını mutlaka müşteri temsilcimize bildirmeniz gerekmektedir. Böylece daha güçlü bir dosya hazırlamanız müşteri temsilcimiz tarafından sağlanacaktır.

Almanya vize başvurusunuz reddedilmesi durumunda başvuru esnasında ödenen konsolosluk harcı ile başvuru merkezine yatırılan koordinasyon bedeli iade edilmez. Başvuru esnasında vizenizin red alması halinde ücret iadesi istemeyeceğinize dair yazılı bir bilgilendirme metni de imzalatılmaktadır.