Vize Yönetmeliği

TRA Pasaport Vize Danışmanlık tarafından vize yönetmeliği yaşanan süreçlerden, insanlardan ve teknolojiden kaynaklanan faktörleri içerir. Vize uygulamaları gereğince uygulanan risk ve tedbirler şunlardır:

 • İşlem öncesinde başvuru sahiplerinin referans ve evraklarının taranması,
 • Başvuru sürecine dâhil edilmeden önce sağlam kontrollerin yapılması,
 • Elektronik iletişim sistemlerinde kayıtların oluşturulması,
 • Başvuru süresince evrakların korunması ve saklanması,
 • Başvuru formunun doldurulması, dilekçe ve randevu işlemlerinin firmamız tarafından yapılması,
 • Başvuru esnasında meydana gelebilecek tüm sorunlar için çözümler sunulması,
 • Evrak kabulünden iş bitirmeye kadar devam eden süreçte sorunsuz hizmet verilmesi.

Firmamızın ikamet verilmesi ya da vize verilmesi konusunda karar verme yetkisi bulunmamaktadır. TRA PASAPORT VİZE DANIŞMANLIK üçüncü şahıslardan veya kurumlardan aldığı bilgileri şu prensipler ile işlemekte ve saklamaktadır:

1)TRA  , elde ettiği tüm bilgileri kanuna uygun olarak iyi niyet çerçevesinde değerlendirir.

2)Trapasaport, bilgiyi açıkça belirlenmiş olan bir amaca yönelik olarak kullanır ve saklar.

3)Trapasaport, kullanım amacına uygun şekilde bilgi toplar.

4) Trapasaport, bilginin doğru ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlar.

5)Trapasaport, uygulama alanına uygun olarak veri sahiplerinin veriye ulaşımı, güncellenmesi veya ulaşımın engellenmesi konusunda gerekli çalışmaları yapar.

6)Trapasaport, müşterilerinin özel tercihleri ile ilgili bilgileri gerekli süre boyunca servis ve kullanım için elinde tutar

 • Trapasaport aşağıdaki durumlarda bilgileri işleme tabi tutar:
 • Veri sahibini açık olarak bilgilendirip onay aldığı durumlarda,
 • Veri sahibinin gerçekleşmesini istediği sözleşmenin gerçekleşmesi için bilginin işlenmesi gerektiği bir durumda,
 • İşlemin yasal bir zorunluluk haline geldiği durumlarda,
 • Veri sahibinin hayatı tehlikede ise korunması amacıyla,
 • İşlemin gerçekleştirilmesi devlet, vergi polis gibi resmi makamlar tarafından kamu yararına gerçekleştirilecekse,
 • Trapasaport’un veriyi işlemek için yasal hakkı varsa bilgi işleme tabi tutulur.